Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 古诗名句

古诗名句


郑武公、庄公为平王卿士。的古诗名句


2022-10-01 15:00:26 古诗名句


郑武公、庄公为平王卿士。
王贰于虢,郑伯怨王。
王曰:“无之。
”故周郑交质。
王子狐为质于郑,郑公子忽为质于周。
王崩,周人将畀虢公政。
四月,郑祭足帅师取温之麦。
秋,又取成周之禾。
周郑交恶。
君子曰:“信不由中,质无益也。
明恕而行,要之以礼,虽无有质,谁能间之?苟有明信,涧溪沼沚之毛,苹蘩蕴藻之菜,筐筥錡釜之器,潢污行潦之水,可荐於鬼神,可羞於王公,而况君子结二国之信,行之礼,又焉用质?《风》有《采蘩》、《采苹》,《雅》有《苇》、《泂酌》,昭忠也。

温馨提示:


本文收集了郑武公、庄公为平王卿士。的古诗名句,您还可以浏览 古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com