Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


求信吟


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
邵雍 宋代古诗 始则求人信,有知有不知

求信吟原文

始则求人信,有知有不知
既而求自信,人或多知之。
不求信,更起疑。
无可无不可,安往不熙熙。

求信吟诗意

开始是要求人们相信,有知有不知道。
随后寻求自信,有人知道很多的。
现在我不想相信,什么样的人更有可能。
无可无不可,安去也高高兴兴。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

求信吟拼音

shǐ zé qiú rén xìn, yǒu zhī yǒu bù zhī.
始则求人信,有知有不知
jì ér qiú zì xìn, rén huò duō zhī zhī.
既而求自信,人或多知之。
jīn wǒ bù qiú xìn, hé rén gèng qǐ yí.
不求信,更起疑。
wú kě wú bù kě, ān wǎng bù xī xī.
无可无不可,安往不熙熙。古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com