Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


太常乐章三十首其十酌献第六室奏大盛之舞曲


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
杨亿 宋代古诗 穆穆太宗,与天
杨亿(974—1020)北宋文学家,“西昆体”诗歌主要作家。字大年,建州浦城(今属福建浦城县)人。年十一,太宗闻其名,诏送阙下试诗赋,授秘书省正字。淳化中赐进士,曾为翰林学士兼史馆修撰,官至工部侍郎。性耿介,尚气节,在政治上支持丞相寇准抵抗辽兵入侵。又反对宋真宗大兴土,求仙祀神的迷信活动。卒谥文,文公。

太常乐章三十首其十酌献第六室奏大盛之舞曲原文

穆穆太宗,与天德。
昧旦丕顯,干干翼翼。
敷祐下民,时帝之力。
永怀圣神,孝罔极。

太常乐章三十首其十酌献第六室奏大盛之舞曲诗意

肃穆太宗,与天合德。
清晨大显,干干小心。
敷保佑下民,当时皇帝的力量。
永怀神圣,孝思无限
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

太常乐章三十首其十酌献第六室奏大盛之舞曲拼音

mù mù tài zōng, yǔ tiān hé dé.
穆穆太宗,与天德。
mèi dàn pī xiǎn, gàn gàn yì yì.
昧旦丕顯,干干翼翼。
fū yòu xià mín, shí dì zhī lì.
敷祐下民,时帝之力。
yǒng huái shèng shén, xiào sī wǎng jí.
永怀圣神,孝罔极。古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com