Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 宋代古诗

宋代古诗


依韵和景仁寄河中公仪龙图


2022-09-24 15:14:36 宋代古诗


作者 朝代 名句
王珪 宋代古诗
王珪(1019年—1085年6月12日),字禹玉,北宋名相、著名文学家。祖籍成都华阳,幼时随叔父迁居舒州(今安徽省潜山县)。仁宗庆历二年(1042年),王珪进士及第,高中榜眼。初通判扬州,召直集贤院。历官知制诰、翰林学士、知开封府等。神宗熙宁三年(1070年),拜参知政事。熙宁九年(1076年),进同中书门下平章事、集贤殿大学士。元丰五年(1082年),拜尚书左仆兼门下侍郎。丰六年(1083年

依韵和景仁寄河中公仪龙图原文

锦江回日应迢递,闻道秋来已到城。
南省深沈春又锁,东楼怅望雨中情。
河声欲转吞鼙鼓,山色初明照旆旌。
别后新诗有多少,钟嵘那得为君评。

依韵和景仁寄河中公仪龙图诗意

锦江回日应迢递,闻道秋天已经来了到城。
南省深沈春又锁,东楼怅望雨中情。
河声音想转吞擂起了战鼓,山色初明照旆旌。
分手后新诗有多少,钟嵘哪能为你评。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

依韵和景仁寄河中公仪龙图拼音

jǐn jiāng huí rì yīng tiáo dì, wén dào qiū lái yǐ dào chéng.
锦江回日应迢递,闻道秋来已到城。
nán shěng shēn shěn chūn yòu suǒ, dōng lóu chàng wàng yǔ zhōng qíng.
南省深沈春又锁,东楼怅望雨中情。
hé shēng yù zhuǎn tūn pí gǔ, shān sè chū míng zhào pèi jīng.
河声欲转吞鼙鼓,山色初明照旆旌。
bié hòu xīn shī yǒu duō shǎo, zhōng róng nà de wèi jūn píng.
别后新诗有多少,钟嵘那得为君评。古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com