Sitemap    Baidunews
古诗文网,古诗三百首、经典古诗、古诗词
分类:古诗文 / 诗人大全 / 古诗词 / 古诗名句 / 古诗大全 /
您现在的位置:首页 >> 唐代古诗

唐代古诗


歙州卢中丞见惠名酝


2022-09-24 15:14:36 唐代古诗


作者 朝代 名句
杜牧 唐代古诗
杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。杜牧人称“小杜”,别于杜甫。与李商隐并称“小李杜”。晚年居长安南樊川别墅,故后世称“樊川”,著有《樊川文集》。

歙州卢中丞见惠名酝原文

谁怜贱启穷途,太守封来酒一壶。
攻破是非浑似梦,削平身世有如无。
醺醺借嵇康懒,兀兀仍添宁武愚。
犹念悲秋更分赐,夹溪红蓼映蒲。

歙州卢中丞见惠名酝诗意

谁能可怜贱儿子启穷途,太守封来酒一壶。
攻破非浑似梦,
削平一生有如无。
醉醉若借嵇康懒,兀兀仍旧添宁武愚蠢。
还念悲秋又分赐,夹溪红蓼映风蒲。
* 上翻译来自百度翻译(AI),仅供参考

歙州卢中丞见惠名酝拼音

shuí lián jiàn zi qǐ qióng tú, tài shǒu fēng lái jiǔ yī hú.
谁怜贱启穷途,太守封来酒一壶。
gōng pò shì fēi hún sì mèng,
攻破是非浑似梦,
xuē píng shēn shì yǒu rú wú.
削平身世有如无。
xūn xūn ruò jiè jī kāng lǎn, wù wù réng tiān níng wǔ yú.
醺醺借嵇康懒,兀兀仍添宁武愚。
yóu niàn bēi qiū gèng fēn cì, jiā xī hóng liǎo yìng fēng pú.
犹念悲秋更分赐,夹溪红蓼映蒲。
古诗文网     蜀ICP备2022020292号-6    www.kqms.cn      Sitemap    Baidunews
法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在30个工作日内处理。E_mail:ybzzkj  126.com